Jarmark Holeński – fotoreportaż

Jarmark jest ściśle związany z uroczystościami prawosławnymi w Holeńskiej Cerkwi. W zabytkowej świątyni, pochodzącej z początku XVIII wieku, corocznie odbywa się prawosławne nabożeństwo ku czci Świętego Antoniego Peczerskiego. Jarmarkowi towarzyszy wiele atrakcji, między innymi: kiermasz sztuki ludowej, kompozycji kwiatowych, staroci, malarstwa, potraw regionalnych, miodów i wyrobów z wosku, prezentowanych przez twórców ludowych oraz koła gospodyń wiejskich.

We współpracy z organizatorami uwieczniliśmy to niezwykłe wydarzenie. Fotoreportaż ukazuje piękno sztuki ludowej.